Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-191
den wensch van den Heer van der Vegt(*),
wanneer hij zegt : »Wenschelijk ware het, dat ieder
opvoeder en onderwijzer deze kunst van wel te spre-
ken met meer belangstelling behartigde ; de wansmaak
in het stellen en spreken zou bierdoor vroeger bij
het aankomend geslacht verbannen worden, en men
zou niet zoo veel smaaklooze jongelieden hun levenspad
tien inslaan , zonder naauwelijks te weten , wat zij
door goeden smaak te verstaan hebben , en die meestal
voor hun geheel verder leven ongevoelig blijven voor
al wat waarlijk schoon en verheven is." Tot deze oe-
fening geven bijeenkomsten met goede vrienden de beste
gelegenheid. Hoe menigen avond ben ik met eenige
mijner beste vrienden bijeen geweest en heb hun of
zelf iets voorgelezen of anderen hooren voorlezen. Nog
heden denk ik met genoegen aan die uren terug en
erken dankbaar het nut, dat mij deze oefeningen ver-
schaft hebben , ofschoon wij , daar wij gewoonlijk geene
keuze hadden en al wel te vreden zijn moesten , indien
wij maar nu en dan een goed boek bekomen konden ,
niet altijd doelmatig te weik gingen. Wel werd bij
deze bijeenkomsten ook menig boek gelezen , dat niet
zoo zeer leering als onderhoud verschafte , en beter door
ons ongelezen ware gebleven ; maar onze smaak was door
het lezen van degelijke werken toch ook in die mate
(*) A. Heimig van der Vegt, Ilandleid. ter bevordering
van welsprekendheid. (Amst. 1839.) blz. 73.