Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-189
niet." Deze woorden van den grooten geschiedschrijver
geven mij aanleiding , n ook eenige opmerkingen over
het zoogenoemde statarisch en cursorisch lezen
mede te deelen. De studerende jongeling moet eigenlijk
alleen lezen met het doel, om kundigheden op te doen.
Daarom moet hij in den beginne niet dan zeer lang-
zaam lezen , en steeds naauwkeurig op den inhoud let-
ten ; bij moeijelijke plaatsen moet hij langer vertoeven ,
en zich derzelver zin zoo duidelijk mogelijk trachten te
maken; bij elke afdeeling van het boek is het noo-
dig , den inhoud van het reeds gelezene kortelijk te
herhalen. Over het algemeen moet het denken met het
lezen steeds gelijken tred houden ; ook is het , gelijk ik
reeds opmerkte, zeer nuttig , zich de uitstekendste plaat-
sen van bet boek dadelijk in het geheugen te prenten.
Zulk lezen noemt men statarisch, en een hoofdregel
hierbij is het , dat men in het algemeen niets oversla,
wat ons in het werk moeijelijk of duister voorkomt.
Het is wel waar , indien men op deze wijze leest, kan
men , ten minste in den beginne, slechts zeer weinige
boeken lezen ; maar hierdoor late men zich niet mislei-
den , want dit statarisch lezen zal met den tijd, bij
toenemende oefening , in een cursorisch overgaan ; mcii
zal het ten laatste in de vaardigheid van lezen zoo ver
brengen , dat men zonder zich te overhaasten , zells
grootere werken in korten tijd kan doorlezen. Maar
ook dan nog dient er steeds naauwkeurig op den inhoud
te worden gelet, daar natuurlijk een boek van moei-