Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-188
had achtergelaten, zijn intusschen door anderen ver-
drongen geworden , en terwijl onze kennis , indien wij
heide werken achter elkander gelezen hadden , versterkt
en vermeerderd ware geworden, moeten wij thans van
nieuws beginnen en nog daarenboven tot onze groote teleur-
stelling bemerken , dat wij veel vergeten hebben. Even
als bet bij een' arbeid van geringen omvang raadzaam
is, om denzelven zonder tusschenpoozing, uno tenore,
ten einde te brengen , even zoo raadzaam is het deze
methode bij het lezen in acht te nemen. Orde in het
lezen veroorzaakt orde in het denken , en wordt alzoo i
eene der heilzaamste oefeningen van het verstand. J o-
hannes von Müller , uit wiens werken ik u reeds;
meer wijze opmerkingen mededeelde , schrijft: » Het is i
beter , weinige boeken , die de proef des tijds hebben
doorgestaan , gedurig , dan vele nieuwen te lezen. Waar-
lijk , waarde broeder , ook gij zult u bij het lezen van
weinige, maar belangrijke boeken beter bevinden , dan
bij het aanhoudend afwisselen van velen ; werp mij
niet in mijn eigen voorbeeld het tegendeel voor de voe-
ten , want een groot gedeelte mijner lektuur is zonder
nut geweest, omdat ik niet Volgens een vast plan las."--
Op eene andere plaats zegt dezelfde schrijver: »Er is
eene zekere soort van boeken, die ik zeer schielijk
lees , omdat ik alle schuim wegwerp en er weinig goud
in te vinden is ; sommigen echter zijn louter goud en
edel metaal, en alwie b. v. in Tacitus meer dan 20
bladzijden in -4 uren lezen kan, verstaat hem gewis