Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-185
aan den boom der kennis gewassen zijn." Ten slotte
laat bij zich over de treurige gevolgen van het roman-
lezen op eene wijze uit, welke ik hoop dat u en alle
welgezinde jongelingen van deze verderfelijke lektuur
zal afschrikken. Ik kan mij dan ook niet weerhou-
den , om ook nog deze plaats ter lecring en waarschu-
wing hier bij te voegen: »Het is niet onbelangrijk,
nog op te merken , dat de minste menschen berekend
zijn voor het lezen vau romans en dat toch romans het
meest gelezen worden. Velen verliezen onder het lezen
der romans het weinige verstand , dat zij nog hadden ;
want zelfs goede romans vallen zoo ligt in uitersten,
in onwaarheden en in onwaarschijnlijkheden. De Ro-
manschrijver weet wel dat het buitengewone behaagt en
dat de verbeelding zich het liefst daarmede bezig houdt.
Men moet waarlijk al veel verstand hebben , zoo men
het bij de gewone romanlektuur behouden wil. Daar
nu het praktische leven dikwijls ver van romantisch is ,
maar zeer gelijkmatig , zeer stoffelijk , en het hier voorna-
melijk op het beiekenend verstand aankomt, zien wij
hoe velen mislukken, die den besten aanleg hadden,
en hoe daarentegen de meer koel redenerenden lang-
zaam, maar zeker, hun doel bereiken." Derhalve,
waarde Zoon, lezen moet gij wel, maar steeds met
keuze en mate. Te regt heeft men reeds in ouden tijd
tegen het veel-lezen geijverd, zoodat reeds Seneca
over het al te veel lezen van zijnen tijd klaagde , terwijl
de jonge P1 i n i u s te dezen opzigte den gulden regel