Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-184
rol spelen moest, daarin voedsel voor verstand en hart
vinden. Waren de meeste romantische verhalen slechts
uitbreidingen der Geschiedenis, in meer levendige kleu-
ren voorgedragen , dan kon men daarin eene nuttige
verpoozing van ernstiger bezigheden vinden. Maar de
ellendige zoutelooze voortbrengselen van schiijvers, die
zich niet durven noemen , dien het aan kennis en ou-
dervinding ontbreekt, die geen gezond verstand en
geen natuurlijk gevoel bezitten , deze vodden , die wan-
smaak en weekhartigheid zaaijen , die nog daarenboven
de schelmerij onder een schoon gewaad doen voorko-
men , zoude eene Regering gerust mogen verbieden."
Vervolgens geeft de geachte schrijver dezen behartens-
waardigen raad : » Zoo men lezen wil, leze men goede
schrijvers, onder welke toch ook vele zeer aangenaam
schreven, en van welke vele onbekend en vergeten op
verkoopingen voor spotprijzen worden geveild, terwijl
men van den boekverkooper of houder van leesbiblio-
theken de romans duur koopt of huurt. Zeer goed ware
het ook, dat de houders van leesbibliotheken wat beter
smaak en wat meer boekenkennis hadden. Een zooda-
nige kon door eene doelmatige keuze veel nut versprei-
den , daar het niet te vergen is , dat iemand , wien zijne
dagelijksche bezigheid buiten de letterkundige wereld
houdt, zelf eene altijd goede keuze doen zal, of zal
weten , wat er zoo al vroeg en laat geschreven is. Hij
neemt doorgaans wat men hem voorzet eu verslindt,
door zijnen weetlust, de groene en rijpe vruchten , die