Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-183
met eene menigte wanstaltige en overdreyene denkbeelden
opgevuld wordt. Ik heb zulk een' ongelukkigen jongeling
gekend, wien , zoo als zeker schrijver zeer geestig zegt, de
boeken het leven onder de handen wegstalen. In niets
had hij lust dan in lezen : maar wat het treurigste was,
hij las alles zonder keus , goed en slecht, onverschillig
wat; daarenboven ging hij hierbij met eene zekere op-
pervlakkigheid te werk, zoodat bij maar zelden van
hetgeen hij gelezen had rekenschap kon geven. Maar
nog beklagenswaardiger is het, wanneer zulk veel-lezeu
zich slechts tot écne soort van werken bepaalt, namelijk
tot de gemeene, lage, lafTe , ziellooze, en daarbij dik-
wijls hoogst zedelooze romans ; boe menig jong mensch
is door zulke lektuur naar ligchaam en geest geheel
bedorven , hoe veel onheil beeft niet dikwijls een enkel
dergelijk boek gesticht. Goede romans , waarin de beste
schrijvers de bloemen van hunnen geest tot welriekende
kransen gevlochten hebben, mogen, met uitzondering,
ook wel door jongelieden gelezen worden ; maar innig
zoude het mij grieven, indien ik ooit moest ervaren ,
dat gij alleen in het lezen van dergelijke boeken
smaak vondt. Ik wil u hier eenige plaatsen uit het
reeds aangehaalde werk van den Heer Schelt ema me-
dedeelen , alwaar hij over het verderfelijke van het ro-
manlezen zijne denkbeelden opgeeft. »Wierde," zegt
hij, IIin de meeste romantische verhalen de Natuur in
bare onvervalschte eenvoudige schoonheid geschilderd,
dan kon men , ofschoon ook hier verbeelding de hoofd-