Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-182
geheel moet verzuimen ; neeu, ik zou het veeleer als een
gelukkig verschijnsel iu onzen tijd beschouwen, iudien men
ook dezen tak van onderwijs op de latijnsche scholen en
gymnasiën niet geheel en al meer verwaarloosde ; maar
het theoretisch onderwijs zal toch het ware leven missen ,
zoo bet niet met een vlijtig lezen gepaard ga en er
door versterkt worde. Het nut, dat uit het lezen van
goede schrijvers voor de verstandsontwikkeling in bet
algemeen, en voor de vorming van deu stijl in het bij-
zonder voortvloeit, zal nog aanmerkelijk vermeerderd
worden , wanneer men zich gewent om het voortreffelijkste
in het geheugen te prenten , waardoor niet alleen ge-
makkelijkheid van uitdrukking , maar ook oefening in de
verschillende soorten van stijl verkiegeu zal worden. —
Eindelijk schijnt mij het vlijtig lezen voor den stude-
renden jongeling ook hierom nog aanbevelenswaardig
toe, omdat bij de veelzijdige kundigheden, die men in
onze dagen tot eene algemeene geestbeschaving pleegt
te rekenen, zoo menig begrip , dat de school in haar
onderwijs niet kan opnemen, slechts door dit middel
verkregen en opgehelderd kan worden.
Even noodzakelijk en nuttig als het lezen voor den
studerenden jongeling is, even zoo af te keuren en na-
deelig is in dit opzigt alle overdrijving. Het zooge-
naamde ■veel-lesen kan , om zoo te zeggen , tot eene
wezenlijke ondeugd worden, door wier verderfelijken
invloed- iedere vrije werkzaamheid van den geest onder-
drukt , alle jeugdige vrolijkheid verbannen , en het hoofd