Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-181
ziel als begraven vsras gebleven; is het niet, alsof eene vreemde
kracht de onze versterkt en ons tot goede handelingen aan-
spoort? Het lezen van goede werken voert ons de verzameling
der groote geesten van alle eeuwen binnen, en schenkt
ons gelegenheid om op eene nuttige en aangename wijze
tot onze eigene vorming het beste aan te wenden, wat
immer gedacht en in geschrift is bewaard geworden.
Vervolgens is het lezen van welgekozen boeken ook vol-
strekt noodzakelijk tot vorming van stijl en smaak,
zoo wel in het spreken , als in het schrijven. Even als
het voorbeeld van brave ouders voordeelig op de han-
delingen der kinderen werkt; even als het beschouwen
van verhevene kunstwerken den jeugdigen kunstenaar
vormt, zoo heeft ook de schoonheid van uitdrukking eu
stijl, welke wij in goede schrijvers op prijs stellen,
een' hoogst voordeeligen invloed op onze eigene wijze
van voorstellen , en het is gewoonlijk aan den stijl vau
jongelieden te bemerken, of zij zich vlijtig met het
lezen van goede schrijvers hebben bezig gehouden of
niet. Ja, bet lezen van keurige geschriften is voor de
vorming van den stijl nog heilzamer en van meer in-
vloed, dan het allernaauwkeurigst bestuderen van handboe-
ken over stijl; de grondigste regel werkt dikwijls niet
zoo veel uit, als eenige goedgekozen voorbeelden. Er zijn
onder onze beste schrijvers vele , die zich slechts door het
het lezen van goede boeken , niet door het bestuderen van
theoretische werken, gevormd hebben. Ik beweer daarom
niet, dat men het theoretisch onderwijs in doe stijl