Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-180
oefening zijner bijzondere vlijt worde. Ik zal mij
voorshands slechts bij ojjmerkingen over het lezen van
nederduitsche werken bepalen , maar ik hoop laler nog
gelegenheid te hebben , u ook iets over het voor u zelv'
lezen der klassieke schrijvers uit de oude en nieuwere talen ,
welke gij nevens uwe moedertaal grondig tracht aan te
leeren , te kunnen schrijven. ■— Bij den grooten omvang
en den dagelijkschen aanwas der wetenschappelijke ken-
nis , is voor den eigenlijken geleerde en den gestudeerde
het lezen van de tot zijn vak behoorende schriften
over het algemeen noodzakelijk , ten einde met zijn'
tijd voort te gaan en de nieuwe verschijnsels op het
veld der wetenschappen met proevend oordeel te kun-
nen overzien : maar voor den studerenden jongeling
doen zich andere gezigtspunten op , waarom hij zich
het lezen van goede boeken tot pligt maken moet.
Zonder nog van iets anders te gewagen, is het lezen
over het algemeen een voortreffelijk middel voor de
algemeene ontwikkeling van den geest, en ik ken geene
andere oefening . welke het mondeling onderwijs beter
zou kunnen vervangen en de gezamenlijke geestkrachten
op eene aangenamere wijze in beweging zou kunnen
brengen, dan het onderhoud met goede boeken. Im-
mers is het niet , alsof wij bij het lezen van een goed
boek met den schrijver in eene naanwere verbindtenis
treden; alsof de geest, die er uit spreekt, in ons
overgaat, en menig denkbeeld bij ons opwekt en doet
geboren worden , dat misschien anders nog lang in onze