Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-179
uren, ook de rust der zon- en feestdagen en de schoone
dagen der vakantiën de beste gelegenheid yerschafifen ,
opent zich voor ieder, die leeren wil en moedig voorwaarts
streeft, een ruim veld , waarop eene gepaste werkzaamheid
hem zijne moeite rijkelijk zal beloonen ; ook behoeft men
niet te vreezen , dat wegens het noodzakelijke schoolwerk
de noodige tijd hiertoe zou ontbreken , want wie den tijd
tot eene bezigheid maar zoekt, die vindt hem ook, en wie
den tijd wel weet te besteden, vermag op een' dag
meer te werken , dan anderen in eene geheele week
kunnen afdoen. De opmerking is maar al te waar, dat
zij , die steeds over drukte klagen en zuchten dat de tijd
hun te kort schiet , gewoonlijk weinig of niets nuttigs
en degelijks tot stand brengen. — Ik behoud mij voor,
om u in mijn' eerstvolgenden brief mijne denkbeelden
over de genoemde oefeningen der bijzondere vlijt mede
te deelen. Vaarwel !
dertiende brief.
Om mijne belofte na te komen, begin ik heden met u
over lektuur te spreken en u de regelen op te geven,
welke de studerende jongeling bij deze aangename be-
zigheid moet in acht nemen, opdat zij eene nuttige
12*