Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-177
te spannen om zijne kennis te volmaken en de gapingen
aan te vullen, die zelfs bij het beste schoolonderwijs
onvermijdelijk zijn. — O, dat toch ieder studerend jonge-
ling niet een' enkelen dag liet verloopen, zonder uit
eigen lust en naar eigen zin iets voor het doel van zijn
leven gedaan te hebben : de lente des levens is zeer spoe-
dig daarheen ; wee allen, die haar onnut hebben laten
voorbijgaan ! —
Het verwondert mij steeds, dat jongelieden , al zien zij
dan ook het nut van eigen studie nog niet volkomen in,
ten minste door het genoegen, dat zij verschaft, hiertoe
niet worden opgewekt. Alwie maar eenmail onder-
vonden beeft, boe aangenaam het is, ieti uit eigen
kracht gevonden , uit eigen aandrift een werk volbragt
te hebben , die zal gewis deze soort van studie nimmer
meer verzuimen: ik herinner mij nog met een waar
genoegen de stille avonduren, die ik aan eigene stu-
diën toewijdde, of waarin ik mij met eenige goede
vrienden met bet lezen van de beste schrijvers in onze
moedertaal vermaakte. Hoe veel edeler toch is het op
deze wijze de uren, die men des avonds van zijn
schoolwerk over beeft, door te brengen , dan misschien
in koffijhuizen of andere plaatsen bijeen te komen, en
aldaar veel onnut en slecht gesnap óf zelf te spreken
óf ten minste te moeien hooren. En nog is dit niet
de eenige laakbare wijze, waarop gewetenlooze jon-
gelingen hunne vrije uren plegen door te brengen.
In tegendeel, men vindt somtijds ook jongelieden, die
12