Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-176
van geestontvïikkeling van hen vergelijkt, die reeds
volkomen over z.ieh zelvcn voldaan zijn , wanneer zij
slechts hun schoolwerk gebrekkig afgewerkt hebben.
»Hoofdzakelijk moet men bedenken ," zegt een voor-
treffelijk onderwijzer , » dat de schooluren slecht aanlei-
ding geven , krachten opwekken , den iveg wijzen ,
dwalingen verbeteren kunnen , maar dat de ware en
volmaakte ontwikkeling uit de bijzondere vlijt voortvloeit.
Hier kiest de jongeling zelf zijn werk, beproeft zijn' wil
en zijne kracht aan deszelfs moeijelijkheden, leert den
omvang der grenzen kennen , waarin hij zich bewegen
kan; hier komen eigen denkbeelden in zijnen geest op,
en hij leert ze vrij en zelfstandig uitspreken en met
het aangeleerde in verband brengen." Alhoewel deze
schoone opmerking gedeeltelijk ook wel op die huisselijke
bezigheden van toepassing is, welke ik reeds in mijne
brieven, als tot de schoolvlijt behoorende, vermeld heb,
zoo vindt zij toch in die werkzaamheden , welke een stu-
derend jongeling uit eigen lust tot zijne geestontwikke-
ling in het vverk stelt, hare eigenlijke beteekenis en ver-
dient in dit opzigt de meest naauwgezette behartiging.
Want het is volkomen waar, dat , al besteden ook de
beste en kundigste leermeesters hunne talenten aan de vor-
ming van jongelieden, zij toch slecbts machines zullen
vormen, die zich bewegen en verschuiven laten , indien
de eigen aandrift van den jongeling datgene, wat het
woord van den onderwijzer hem aanbiedt, niet zelfstandig
opvangt en hem voor en na aanspoort, alle krachten in