Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-175
ren kant, zeer wel als eene oefening van eigen vlijt be-
schouwd kan worden. Het doet er ook niets toe , of men
in het leeren zulk eene fijne onderscheiding make;
maar om de menigvuldige werkzaamheden van een' stu-
derend jongeling in geschrift te behandelen, is zulk
eene onderscheiding ten minste daartoe goed , om zekere
bepaalde afdeelingen te hebben, waaronder men de af-
zonderlijke deelen tot een geheel vereenigt.
Het groote gewigt der bijzondere vlijt zal men eerst
in latere jaren op de hoogeschool meer krachtig onder-
vinden ; immers het nut, dat de voorlezingen der pro-
fessoren hunnen toehoorders aanbiedt, bestaat grootendeels
daarin , dat de zelfwerkzaamheid van den studerenden
jongeling door het onderwijs zelf onderhouden en op-
gewekt worde , en bij in de vakken zijner keuze steeds
meer en meer behagen scheppe : op deze wijze toch zal
bet doel van zijn voorwaarts treden op de voor hem
geopende baan het best bereikt, lust en vrede met zich
zeiven en met zijne bezigheden onophoudelijk gevoed,
en met dit alles zijn wetenschappelijke geest en geheele
aanleg tot heil en zegen van hem zeiven en van de
maatschappij ontwikkeld eu gevormd worden ; maar ook
reeds op de latijnsche school is de eigenlijke bijzondere
vlijt van zeer veel waarde, en de heilzame invloed, dien
zij op de vvetenschappelijke vorming pleegt uit te oefenen ,
valt duidelijk in het oog, wanneer men de kennis van die
jongelingen , die zich ook in hunne vrije ureu op eene
nuttige wijze weten bezig te houden , met den graad