Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
173
nen ijver meent te moeten zoeken! Ik ben er vast van
overtuigd , dat ieder onderwijzer een met naauwkeurige
vlijt bewerkt tbema, eene door moeite en inspanning wel
gelukte korte vertaling of een van eigen nadenken ge-
tuigend opstel, veel gunstiger zal opnemen, dan vele vol-
geschreven vellen , die slechts een treurig bewijs van de
nalatigheid en de oppervlakkige kennis van den vervaar-
diger opleveren. Al wie zich aan zulk vlugtig en over-
haastig veelschrijven gewent , zal bet nadeel hiervan niet
alleen gedurende zijn' studietijd , maar ook later nog on-
dervinden , wanneer hij in het maatschappelijk leven
zal getreden zijn : zelden zal hij hun , die over hem ge-
steld zijn en onder wier opzigt bij werkt, iets naar den
zin kunnen maken , en hij zal op deze wijze , zoo hij al
niet wegens doze vlugtigheid en onnaauwkeurigheid voor
elke betrekking als ongeschikt worde gehouden, ten min-
ste zicb zeiven veel ergernis en verdriet berokkenen.
»Overhaasten," zegt de edele van Heus de zeer naar
waarheid, »is onze fout; daardoor begaan wij misslag
op misslag , en vorderen wij niet zoo veel, als wij kon-
den en moesten, en gaan dikwijls in de belangrijkste
zaken sterk achteruit." (*) Daarom , waarde Zooa , be-
vlijtig u om maar steeds goed te werken ; over het veel,
waarop menig ander zoo grooten prijs stelt, behoeft
C*) Een woord uit Zwitserland aan mijne jonge vrienden
en leerlingen. JVaschri/t op de brieven over hooger onderwijs ,
II. 287.