Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
171
» male pingunt" der geleerden en ambtenaren veroor-
zaakt geworden. Dat behalve op de bevalligheid, ook op
de netheid van het schrift gezien moet worden , zal ik
wel niet noodig hebben u nog met vele woorden te
doen opmerken. Gij weet immers, dat netheid en
orde in het algemeen met regt tot die deugden ge-
teld worden, waardoor men zich in de oogen zijner
medemenschen het meest kan aanbevelen ; en hoe zeer
zal dan niet een net schrift, zelfs indien er al bevallig-
heid aan ontbreekt , voor eenen studerenden jongeling ,
zoo wel bij zijne onderwijzers , als bij andere menschen
eene krachtige aanbeveling zijn? Uiterlijke morsigheid,
hetzij op het ligchaam , hetzij op de kleeding , hetzij
op de boeken , is niet zelden ook een teeken van eene
onreine ziel.
Eene tweede algemeene opmerking , welke ik u over
de schoolbezigheden mededeelen wil, is , dat gij uw
werk steeds op den behoorlijken tijd af hebt en kunt
inleveren. Een goed scholier moet niet alleen den dag,
maar ook het uur stipt in acht nemen , waarop hij
het een of ander werk moet indienen. Door zulk eene
naauwgczetheid maakt hij zich niet alleen bij zijnen
onderwijzer bemind, maar hij gewent zich hierdoor
tevens , — wat niet minder van belang is, — voor
zijn geheele leven aan orde en naauwgezetheid in het
verrigten zijner bezigheden. Het is ongeloofelijk , hoe
veel moeite, ergernis en verdriet men zich besparen
kan, door zich bij alles wat men doet aan eene zekere