Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
170
tot voorbeeld verdienden voorgesteld te worden. Der-
halve in e'e'n woord, elk studerend jongeling moet trach-
ten , steeds duidelijk en goed te schrijven en mag in
dit opzigt voor jongelieden , die niet tot den geleer-
den stand worden opgeleid , niet onderdoen , bij wie
men over bet algemeen een beter en regelmatiger schrift
aantreft, dan bij de scholieren van gymnasiën en la-
tijnsche scholen, ofschoon het zeker nog lang duren
zal, eer het fraaiscbrijven ook bij ben tot eene al-
gemeene deugd is geworden , zoo als dit reeds bij de
Engelschen bet geval is. Het spreekwoord: »docti
male pingunt" deugt niets , en de jongeling , die dit
als eene verontschuldiging voor zijn slecht en slordig
schrijven wil bijbrengen , zal steeds zeer te berispen
zijn. Nog droeviger is bet, als men niet eens zijn'
naam duidelijk en goed heeft leeren schrijven. Wel
is waar , er zijn vele personen, vooral in de hoogere
standen, die het voor eene eer schijnen te houden ,
hunnen naam zoo onduidelijk mogelijk te schrijven en
daardoor hun, die hem lezen moeten , vele moeite ver-
oorzaken ; dit is evenwel zeer af te keuren, en veeleer
moet ieder die zijn' naam teekent, het zich tot pligt
maken door eene duidelijke band niet alleen het ge-
duld van den lezer niet op de proef te stellen , maar
hem ook hierdoor dikwijls ergernis en nadeel te be-
sparen. Hoe menig afschrijver, hoe menig letterzetter
zal dikwijls om slechte bandschriften gezucht hebben,
hoe veel misverstand is er niet door het ongelukkige