Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
169
Levelenswaardige kunst, even als voor Let teekenen,
slecLts weinig natuurlijken aanleg LeLben en Let on-
danks alle oefening nooit ver er inbrengen zullen: maar
ik begeer, dat elk studerend jongeling zich bevlijtige ,
om zijn schrift zoo veel mogelijk te vormen en het hierin
tot een' zekeren graad van bevalligheid te brengen ; dit kan
ook daarom met regt van hem gevorderd worden , om-
dat deze pogingen niet zonder invloed op de ontwikke-
ling van het gevoel voor het schoone in het algemeen
zijn kunnen. De verontschuldiging, dat men te veel en
te schielijk schrijven moet en daardoor niet in staat is
duidelijk en goed te schrijven , kan ik niet laten gel-
den , daar volgens eigene ondervinding het slecht, on-
duidelijk schrijven maar eene kwade gewoonte is, en
het alleen op den vasten wil aankomt, of men goed en
duidelijk schrijven wil of niet. Wie zijne pen maar
steeds laat voortglijden en in het wilde weg krabbelt,
bij hem komt het zeker spoedig zoo ver, dat hij zelf
niet meer lezen kan wat hij geschreven heeft; terwijl
daarentegen hij , die er zich op toelegt, om zijn schrift
een' bevalligen vorm te geven , weldra met genoegen
bemerken zal, dat zijn goede wil niet onbeloond blijft.
Ik heb onder mijne schoolmakkers eenige jongelieden
gekend, die door een naauwgezet streven, om alles
wat zij schreven , zoo schoon en duidelijk mogelijk te
schrijven, — anderen noemden dit, voorzeker zeer te
onregt, pedant en dwaas, — het zeer ver in de echte
kunst van fraaischrijvcn bragten en aan vele anderen