Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
168
welluidende taal van het oude Rome uit te drukken ,
»tot welke edele en al te veel verwaarloosde oefening
de nederlandsche jongeling moge aangevuurd worden ,
door de prikkelende gedachte dat hij den voorouder-
lijken roem zal kuunen handhaven, en eenmaal het
voetspoor drukken dier voortreffelijke mannen , die, gelijk
Grotius, D. Ileinsius, Francius en Broekhui-
zen, de romeinsche lier aan de nederlandsche gepaard
hebben." (*) Met dat al zal het voor het grootste ga-
deelte der studerende jeugd raadzaam zijn , zich niet
eerder aan dichterlijke proeven te wagen dan nadat zij
reeds eene zekere vaardigheid in het behandelen van den
ongebonden stijl verkregen hebben , en zich nimmer tea
koste van andere oefeningen hieraan te wijden.
Voordat ik echter mijne mededeelingen over alle die
bezigheden, welke ik tot de schoolvlijt reken , besluite,
wil ik hier nog eenige algemeene opmerkingen bijvoe-
gen , door welker behartiging de studerende jongeling
niet aUeen zijnen ouderwijzer veel^verdiiiet, maar ook
zich zelven in lateren leeftijd vele onaangenaamheden
zal besparen.
Vooreerst, leg u bij alles, wat gij schrijft, niet slechts,
op eene leesbare en duidelijke, maar ook op eene nette
hand toe. Ik verlang wel niet, dat ieder geleerde een
echt calligraaph zij , dat is : waarlijk fraai schrijve , daar
er vele menschen gevonden worden, die voor deze aan-
(*) Mr. C. J. van Assen, Verhandelimj over de leerwijze op
de lat^sche scholen, bl. 83.