Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
6
die, lang van ziju vaderland cu dierbare betrekkingen
verwijderd , slechts wenscht: x«i jtaTtvbv dTtod-Qaa^ovxa
yoijoao yaLr,(; (*), zil gij misschicu niet zelden on-
der den scboonen lindeboom bij W. en ziet smachtend
naar onze dreven heen , waant daar den in den glans
der ondergaande zon schitterenden kerktoren van oas dorp
te zien , strekt de armen naar het geliefde oord uit en
keert gij eindelijk zwijgend en treurig in de woelige stad
terug. Is het niet zoo, waarde Zoon?
Wel zal deze weemoedige stemming vau uw gemoed
met den tijd slijten, zoodat zij u niet meer zal hinderen
om uw barl voor de vreugde vatbaar te maken en met
moed de toekomst tegen te staren, doch mogt ook al de
weemoed, waarmede de verwijdering uit bet ouderlijk huis
uwe ziel vervult, bedaren; de liefde, de gehechtheid
aan de plaats, waar gij eenmaal bet eerste levenslicbt aan-
schouwdet, aan de dreven, die het tooueel uwer kinder-
spelen waren , moet blijven en nimmer in uw gemoed
uitdooven. Want even als de herinnering aan dierbare,
minnende ouders nimmer uii het hart eens braven zoons
zal wijken, even zoo zeker is bet, dat ieder menscb,
die niet van alle gevoel ontbloot is, met zijnen geboor-
tegrond in eene naauwe , innige gemeenschap leeft, en
dat deszelfs liefelijke beelden nog jaren lang , ja, zelfs
in den hoogsten ouderdom , zijne ziel verkwikken en ver-
blijden. Immers niet zelden tocb ziet men, dat men-
{*) Odyss. I. , Ö8.