Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
166
gesprek. — Mei welk eene Lelaugstelling daclil ik toen
aan u , waarde Zoon ! hoe zeer bekommerde ik mij ,
dal ook gij misschien in vele opzigten u nog geen juist
begrip van het schoolleven eu de pligtcn van een goed
scholier mögt hebben gevormd , en hoe duidelijk zag ik de
noodzakelijkheid in, om u over alle betrekkingen van het
schoolleven mijn onderrigt zoo naauwkeurig mogelijk
mede te deeleu. Ik voelde mij door zulke gedachten
dringend opgewekt , u mijne verkregene ondervinding
ook nog verder niet te onthouden , cn alzoo ontvangt gij
dezen brief welligt vroeger , dan gij verwacht hadt. —
Onder de oefeningen der schoolvlijt reken ik ook
nog het beantwoorden van mathematische, geographi-
sche , mythologische en historische vragen, als ook hel
vervaardigen van geschiedkundige tabellen. Deze be-
zigheden behooren tot de zoogenaamde bijweten-
schappen , en zijn , ofschoon zij wel in geschrift be-
handeld worden, wegens de stof en de manier van
behandelen toch zeer verschillend van de eigen zelfbe-
werkte opstellen. Ik heb deze oefeningen hier bijeen
genomen en tegelijk genoemd, niet alsof ik geloofde,
dat zij alle, zoo als men pleegt te zeggen, op de-
zelfde leest geschoeid konden worden , maar omdat bij
allen hetzelfde vereischte ten grondslag ligt, namelijk ,
dat gij u vooraf de taak en de stof, waarover u eenige
vragen ter beantwoording zullen worden opgegeven ,
behoorlijk hebt eigengemaakt en in het geheugen ge-
prent ; en omdat ik bel voor onnoodig houd , om over de