Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
165
het ontwerpen en uitwerken van eigen opstellen , in
ruime mate ondervinden. Vaarwel! —
TWAALFDE BRIEF,
Treurig is het, dat men zelfs nog in onze dagen,
in een* tijd , waarin reeds zoo veel voor de vorming der
jeugd geschied is en nog geschiedt, somtijds de droe-
vige klagt moet hooren , dat er Jongelieden zijn die ,
ofschoon zij gymnasiën en latijnsche scholen bezoeken,
evenwel nog volstrekt geen juist begrip hebben van
hetgeen zij daar doen en verrigten moeten. Zulk
een' — ik zoude haast zeggen — beklagenswaardig
jongeling ontmoette ik de vorige week , toen ik mij om
ambtsbezigheden op reis bevond. Het jong mensch wist
zich vrij wel voor te doen , en ik zocht gelegenheid
een gesprek met hem aan te knoopen. Maar hoe vond
ik mij toen in mijne verwachting bedrogen : ik mogt
over studie in het algemeen, en over de inrigtingen op
zijne school in het bijzonder vragen zoo veel ik wilde,
ik ontving geen enkel voldoend antwoord ; integendeel,
hij bewees door ieder woord, dat hij van het doel,
waarom hij het gymnasium bezocht , zoo goed als geen
begrip had. Ten laatste liet ik hem stil zitten, om
mij niet langer te ergeren aan zulk een onbeduidend