Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
163
jongeling niet verzuimd worden. Hiertoe wordt Lern de beste
gelegenheid geschonken in het van buiten leeren der opge-
gevene lessen , terwijl ook vooral het in het geheugen
prenten van behandelde stukken uit dichters een heerlijk
middel is , om dit vermogen der ziel te oefenen : alwie
deze oefeningen maar altijd dan in het werk stelt,
wanneer de kracht van zijn' geest als het ware ver-
jongd en op nieuw gesterkt is , derhalve in den vroegen
morgenstond; alwie dadelijk bij het eerste lezen met
ingespannen aandacht het aan te leerene zoekt te be-
grijpen , daar de eerste indruk altijd de sterkste pleegt
te zijn ; die zal in korten tijd zijn geheugen aanmer-
kelijk zien toegenomen , en door eigene ondervin-
ding van het nut dezer oefeningen overtuigd , zal hij
ze nimmer verwaarloozen. — Ook het doelmatig aan-
kweeken der verbeeldingskracht is, als middel om het
zelfdenken te bevorderen, zeer aan te bevelen. Gelijk
men, aan den eenen kant , de beoefening van de wer-
ken der schoone literatuur, vooral der dichtkunst ,
voor zeer geschikt houdt , om de ziel met verhe-
vene , opwekkende beelden te verrijken, zoo kan ik,
aan den andereu kant, mijne verbeeldingskracht nooit
aangenamer bezig houden, nooit voor het in zich opne-
men van nieuwe voorstellingen meer vatbaar maken,
dan door het vertoeven in de vrije natuur, en door
eene stille aandachtige beschouwing van de verschijnselen,
die zij aanbiedt. De wonderbare schepping van den
goeden hemelschen Vader is in hare verscheidenheid , —
11*