Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
162
komeuheid kunnen toenemen, en wij zouden naauwe-
lijks weten dat wij bestaan ; want hel bewustzijn, dat
ontstaat uit de vergelijking van verschillende toe-
standen , waarin wij ons bevinden , zouden wij missen.
Immers wij zouden die vergelijking niet kunnen ma-
ken 5 doordat wij alles zouden vergeten hebben, en
dus zouden wij geen bewustzijn hebben; wij zouden
dan met de plant gelijk zijn en lager staan dan het
dier." (*) Aan een goed geheugen heeft men reeds ia
de vroegste tijden veel waarde gehecht, en van hen,
die in eene hooge mate hierin uitmuntten, wordt door
de grieksche en romeinsche schrijvers met bijzondere
lof melding gemaakt. Gij weet wat men van den ko-
ning der Perzen, Cyrus, verhaalt, die de namen van
al zijne soldaten kende; even zoo zegt men van Jus-
tus Lipsius, dien grooten philoloog , dat hij aannam
den geheelen Tacitus , zonder een woord te missen, van
buiten op te zeggen. Zulke buitengewone voorbeel-
den van een sterk geheugen zal men nu wel weinig
aantreffen: maar dit is zeker, dat bijna geen ander
vermogen der ziel door eene vlijtige oefening ia die
mate versterkt en vermeerderd kan worden, als dit
bij het geheugen mogelijk is. De regelen, die mea
zal moeten aanwenden om het geheugen te versterken,
zijn zeer eenvoudig en moeten door een' studerenden
(*) Verhandeling over de verbeeldingskracht in hare uitwerk"
selen. bl. 8. ,