Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
161
Ik kan deze gelegenheid niet laten voorhijgaan, zonder
u dringend te vermanen , toch vooral naauwgezet voor
de ontwikkeling en instandhouding van het edelste zin-
tuig, het gezigt, te zorgen; vele jongelieden Lederven
al vroeg hunne oogen , door te veel en te lang ach-
tereen te lezen, vooral in de avondschemering, of
door des avonds bij het studeren lampen , met blikken
schermen voorzien, te gebruiken: want deze zijn wel
goed om de stralen van het licht op de tafel in e'e'n
punt te vereenigen , maar zij veroorzaken daarentegen
in de overige deelen van het vertrek eene te groote
duisternis , en stellen alzoo het oog aan eene gestadige
afwisseling van licht en duisternis bloot, welke niet dan
nadeelig op hetzelve werken kan. Evenzoo heeft menig-
een zijne oogen bedorven door eene kamer te bewonen,
die steeds aan de weerkaatsing van de zonnestralen
van witbepleisterde muren blootstond. Ook de met de
kleinste parel-letter gedrukte woordenboeken of uitgaven
der klassieke schrijvers moet ik , als zeer nadeelig voor de
oogen , afkeuren. — Na de vijf zintuigen heeft ook de
ontwikkeling van de herinuerings- en verbeeldings-
kracht grooten invloed op bet zelfdenken. Zonder ge-
heugen is, over het algemeen, geen zamenhangend den-
ken mogelijk ; maar hoe meer stof ons deze heerlijke
kracht der ziel bij het denken toevoert, des te beter
zullen wij hierin slagen. ,, Zonder geheugen ," zegt
de scherpzinnige geneesheer Scheltema, »zouden wij
nimmer in verstandelijke verlichting of zedelijke vol-
11