Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
159
water den dorstigen wandelaar verkwikt, zoo verandert
het stilstaande water in eenen stinkenden poel, waar
Lederf, verrottiog en dood in wonen. De mensche-
lijke geest is zoo geiteld , dat hij nooit geheel ledig van
gedachten zijn kan : heeft hij nu geen betamelijk en
zijner waardig voorwerp van opmerkzaamheid , zoo is
hij overgelaten aan een heerleger van vreemde, door-
gaans ij dele , veelal gevaarlijke indrukken, die door het
kanaal der zinnen uit den Oceaan der wereld in hem
stroomen; en , niet beschermd door eene altijd waakza-
me zorg , wordt hij onfeilbaar de prooi der begeerlijk-
heden en driften, die door zulke indrukken verwekt
worden. — Kent gij iets lastiger en ondragelijker dan
de verveling? Is er wel een ongelukkiger toestand dan
van hem, die met zijnen tijd, dat is, met zich zei-
ven, met zijn aanwezen , verlegen is? Herinnert gij u
ooit, in die oogenblikken , wanneer gij niets te doen ,
te bezorgen , te bedenken, hadt, en ook eigenlijk met
bewustheid niets deedt, gelukkig, regt vergenoegd ge-
weest te zijn ? Voorzeker stemt gij het toe , dat gij het
verdriet , de gemelijkheid en kwade luimen nooit zoo
van nabij gekend hebt, als in zulken toestand. Nog-
tans gevoelt gij u door zulk eene gezette en onophou-
delijke werkzaamheid afgeschrikt; zulk een leven, zegt
gij , is moeijelijk en dus zeker niet gelukkig. Maar
gij dwaalt, lieve jonge vriend \ Moeijelijk , ja , zijn
de beginselen van alles , zoo ook van een arbeidzaam
leven. Doch ik hoop, dat dit niet geheel , als een voor