Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
158
en juist wil leeren schrijven , die mag nimmer verzui-
men om zich veel en dikwijls in het zelfdenken te
oefenen. Is het oefenen der denkkracht eiken geleerde
in het algemeen aan te bevelen , vooral daar de natuur
de gave om zelf te deuken niet aan allen in eene rij-
ke mate heeft medegedeeld , dan mogen vooral stude-
rende jongelieden , bij wie deze kracht nog opgewekt
moet worden , dit in geen geval verzuimen. De groo-
te Lessing, een duitsch geleerde, wiens schriften u,
zoo als ik weet, niet meer onbekend zijn , zegt ergens:
» de grootste font, welke men bij de opvoeding pleegt
te begaan , is , dat men de jeugd niet tot eigen naden-
ken gewent," en Prof. van Assen schrijft in de ge-
noemde verhandeling: » de leerling moet leeren , en al-
zoo niet anderen napraten , maar zelf denken," Wilt
gij u derhalve tot het zelfdenken gewennen en u met
eenig goed gevolg hierin oefenen , dan raad ik n , uwen
geest voortdurig bezig te houden en steeds opmerk-
zaam te zijn op alles wat u omringt. Dikwijls kan
ons een alledaagsch voorwerp , of een op zich zelf wei-
nig beduidend voorval, tot een goed en schoon denkbeeld
aanleiding geven ; niets is voor den studerenden jonge-
ling verderfelijker dan traagheid van geest. Ik kan
mij niet weerhouden, om over deze traagheid —
niet alleen op de school, maar in geheel des jongelings
handel en wandel, — den voortrelTelijken Messchaert
nog eens tot u te laten spreken. » Gelijk de vlietende
beekzegt hij , » door haar helder en heilzaam levend