Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
beuren zou, in eenc zekere spanning gebragt, begccrig
naar bet leven in eene stad , waar men dagelijks ge-
legenheid vindt, iets nieuws te zien en te leeren.
Evenwel niet alleen de berinnering aan zoo menige
stille vreugde , welke gij in het ouderlijk huis gesmaakt
hebt, het aandenken aan de liefelijke streek en de
vruchtbare akkers, die gij zoo dikwijls aan de zijde
uwer ouders doorwandeld hebt, de terugblik op deze en
nog veel meer gedenkteekens der vermaken uwer jeugd ,
maar ook uwe onbekendheid met de betrekkingen, waarin
gij nu verplaatst zijt, en de gedachte, dat gij thans
onder vreemde menschen alleeu en verlaten daar staat,
zullen u zeker nu reeds mei verlaugen naar het ou-
derlijk huis vervuld en in die treurige en weemoedige
gemoedsstemming gebragt hebben, die men zoo doelma-
tig met den naam vau heimwee bestempelt. Zekerlijk
hebt gij u reeds dikwijls met uwe gedachten in ons dorj),
in ons huis, in den kring uwer ouders, broeders en
zusters terug verplaatst; zekerlijk heeft u vooral in de
stille avonduren een weemoedig , droefgeestig gevoel
bevangen , hetwelk gij slechts door de nabijheid van de
u dierbare personen , die gij verlaten hadt, waandet te
kunnen bevredigen. En ik moest mij al zeer vergis-
sen , zoo nicl het aangename j)ad, dat vau de stad door
bonte weiden en vruchtbare akkers naar W. voert, uwe
liefste wandeling ware ; want het brengt u immers uwen
dierbaren nader en toont u ver in het yerschict de u
welbekende dreven. Even als de schrandere ülysses,