Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
157
len hiertoe ontbreekt. Ook mag een onderwerp , om goed
bewerkt te kunnen worden , niet te uitgebreid en te alge-
meen zijn , dewijl de geschiktheid , om uit eene zeer rijke
stof het doelmatigste en gewigtigste te doen uitkomen , bij
eerst heginnenden niet verondersteld kan worden. De be-
handeling van geschiedkundige onderwerpen is voor eerste
proeven zeker het meest aan te bevelen. — Is men nu met
de keuze der stof klaar , dan ontwerpe men , voor men
aan de eigenlijke bewerking ga , een volledig plau voor
het geheele opstel. Hierbij wordt vereischt, dat men over
elk voorwerp , dat men in de verhandeling wil opnemen,
zoo naauwkeurig en volledig mogelijk nadenke en de ver-
schillende denkbeelden in behoorlijke orde rangschikke.
Het beste is, dat men het gekozen onderwerp eenige
dagen in zijne gedachten ronddrage en alle enkele denk-
beelden, welke , als daarop betrekking hebbende , ons mog-
ten invallen, dadelijk opschrijve. Het zal dan gemak-
kelijk zijn , om uit deze verschillende denkbeelden een
welgeordend geheel te vormen.
Gij ziet alzoo , waarde Zoon ! dat, om in het ver-
vaardigen van eigen zelfbewerkte opstellen wel te sla-
gen , het er voornamelijk op aankomt, dat wij vooraf
over de stof, waarover wij schrijven willen, naauw-
keurig en zorgvuldig hebben nagedacht. Immers indien
wij dit gedaan hebben en het ontworpen plan ons be-
valt, dan zullen wij met moed aan de bewerking zelve
gaan en wij zullen ze met vermaak ten einde brengen.
Alwie derhalve over het een of ander onderwerp goed