Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
156
zeer gelukkig in zijne keus was, moesten wij toch ook
nu en dan zelve de stof kiezen. Hij had hiermede , of-
schoon wij het Level , zelve een onderwerp te kiezen ,
nimmer gaarne vernamen, een zeer goed oogmerk:
hij wilde onze oordeelskracht, of liever , onze vastbe-
radenheid , op de proef stellen en vroeg er ons dan ge-
woonlijk over na , waarom wij dit of dat onderwerp ge-
kozen hadden , waarbij hij het aan leerzame opmerkingen
niet liet ontbreken.
Naderhand werd ik wijzer : ik legde namelijk zelf eene
verzameling van onderwerpen aan. Zoo dikwijls mij bij
het lezen of nadenken een schoon denkbeeld bijzonder op-
viel en diepen indruk op mij maakte , schreef ik het in
een daartoe bestemd boek op ^ en bragt op deze wijze eene
aardige verzameling tot stand , waartoe ik dan mijne toe-
vlugt nam, wanneer ik zelf kiezen moest. Behalve het
uitwinnen van tijd , had ik hierbij nog dit voordeel , dat
ik altijd onderwerpen vond , waarover ik gaarne schreef.
Bij de keuze eener stof moet men vooral hierop zien , dat
men uit het gebied dier kundigheden kieze , waarmede
men reeds min of meer gemeenzaam is : want gelijk het
over het algemeen ondoelmatig zijn zou , om over dingen
te schrijven , die ons onbekend zijn, zoo is het wel het minst
bij de oefeningen der schoolvlijt te billijken , dat hiertoe
onderwerpen gekozen worden , die eene langdurige voor-
bereiding cn een breedvoerig onderzoek vereischen , vooral
daar het de meeste scholieren aan de literarische hulpmidde-