Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
155
een grieksch thema, of een uittreksel uit een' klassieken
schrijver in de taal van het oorspronkelijke goed en zon-
der fouten kunt vervaardigen.
Ik ben thans tot het gevvigtigst onderwerp van ons te-
genwoordig onderhoud genadei d: ik wil u eenige regelen
mededeeicn omtrent de manier en wijze , waarop men bij
het vervaardigen van eigen opstellen te werk moet gaan,
opdat gij bij het instellen dezer oefeningen , en eenmaal,
gelijk ik hoop , bij het verlaten der school. als gij tot de
hoogeschool bevorderd zult worden en in bet openbaar een
door u zeiven bewerkt opstel zult moeten uitspreken , niet
verlegen behoeft te zijn en in het onzekere zult moeten rond-
dwalen. Wel mag ik als zeker veronderstellen , dat ook uwe
onderwijzers niet in gebreke zullen blijven u hierin op eene
doelmatige wijze teregt te wijzen, maar ik weet tevens,
dat gij ook de raadgevingen van uwen vader gaarne aan-
hoort , vooral over een onderwerp , waarin het voor ge-
heel het volgend leven van het grootste belang is , zich
reeds in de jeugd aan eene juiste manier van werken ge-
wend te hebben.
Op eene gelukkige keuze der stof komt al aanstonds
zeer veel aan. Ik kan mij uit mijne schooljaren nog her-
inneren , welke moeijelijkheden het voor mij inhad, om uit
de menigte mij voor den geest zwevende onderwerpen eene
ter bewerking te kiezen. Dikwijls verliepen er vele uren, ja
geheele dagen , zonder dat ik tot een besluit koude komen.
Want ofschoon onze waardige onderwijzer ons niet zelden
bet te bewerken onderwerp opgaf , waarbij hij gewoonlijk