Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
153
ven kan. — Uil Lel tot Liertoe overwogene is genoeg-
zaam gebleken , dat de scLolier met Let vervaardigen
van eigen opstellen in geen geval — ik Lerliaal Let —
te vroeg beginnen mag , maar eerst dan , wanneer door Let
in Let werk stellen der genoemde voorloopigc oefeningen
en door de met de jaren toenemende algemeene bescLaving
van zijnen geest, zijn verstand cn oordeel tot eenige rijp-
heid gekomen is. Derhalve zal zijn overgang in des rec-
tors klasse het geschikte tijdpunt zijn , om met het maken
van eigen opstellen te beginnen. Eerst dan zal het den
scholier gelukken, zonder al te veel inspanning en moei-
te , en alzoo met lust en liefde en met wezenlijk nut,
zijne eigene gedachten op Let papier te brengen en tot
een zamenLangend geheel te vormen. En niet alleen in
de moeder- en latijnsche taal, maar ook in de nieuwe
talen zoeke men het zoo ver te brengen, dat men eenige
bedrevenheid verkregen Lebbe , om ze te schrijven en zich
er met gemak in uit te drukken. Wie misschien meent,
dat dit te veel gevorderd is, die bedenke, dat het aan-
leeren dezer talen iu de laatste tijden , zoo wel door de
menigte doelmatige hulpmiddelen, als door de meer vol-
maakte leermethoden veel gemakkelijker gemaakt is, en
dat voor die jongelieden, welke de oude talen met eenig
goed gevolg beoefenen , het vatten van de eigenaardig-
heden der nieuwere mindere moeijeiijkhedeu inheeft.
Op sommige gymnasiën, zoo als ook op het uwe , maakt
thans het beoefenen der nieuwe talen een deel van het
openbaar onderwijs uit; gij hebt dus van zelf gele-