Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
151
hieronder versta ik de zoodanigen , waarbij de te behan-
delen stof geheel of gedeeltelijk althans opgegeven
wordt , — te hebbeu laten voorafgaan , voordat men zich
met cenig nut aan eigen opstellen wagen kan. Verge-
lijkingen van twee gelijksoortige voorwerpen, verha-
len uit opgegevene woorden, beschrijvingen van al-
gemeen bekende zaken , schilderingen van plaatsen met
in het oog vallende bijzonderheden , verhalen van de eene
of andere merkwaardige gebeurtenis uit dc vaderlandsche
of algemeene geschiedenis enz. moeten op verschillende
wijze en in verschillenden vorm beproefd en vervaar-
digd zijn geworden , voordat het opstellen van eigene
denkbeelden over een zelfgekozen onderwerp gelukken
zal. Ook het overzetten uit eene vreemde taal, waar-
over ik in mijn' vorigen brief met u sprak , kan als
zeer nuttig voor het leeren vervaardigen van eigen op-
stellen in de moedertaal beschouwd worden , daar het
ons met den geest en den rijkdom niet alleen der vreem-
de, maar ook der moedertaal meer gemeenzaam maakt.
Echter moet men in allen gevalle eerder beginnen met
tigen opstellen in de moedertaal, dan in eene vreemde
te vervaardigen. Mogen ook anderen het voor ongepast
en met de waardigheid van latijnsche scholen strijdig be-
schouwen , om zich aldaar met het maken van nederduitsche
opstellen bezig te houden ; ik ben het volkomen eens met
den kundigen Hoogleeraar v a n Assen, wanneer hij zegt(*):
(*) Mr. C. J. van Assen : Verhandeling over de leerwijie af
de latynsche scholen, bl. 95.