Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
148
zullen wij , zelfs na lange oefening , toch nog maar eene
zeer eenzijdige bedrevenheid hebben opgedaan ; de ver-
heven geest, die uit de meesterstukken der oude litera-
tuur tot ons spreekt, is vervlogen, de doode vorm is ons
bijgebleven; maar wat baat ons de letter zonder den
geest, het ligchaam zonder de regte, alles doordrin-
gende levenswarmte ? Op deze gronden kan ik geen
gunstig oordeel over het nut van zulke imitatiën vellen,
en ik raad u derhalve, om , zoo het niet uitdrukkelijk
verlangd wordt, wat ik echter niet geloof, uwen tijd
liever aan andere bezigheden te besteden ! — Vaarwel!
elfde brief.
Een zeer gewigtig deel van de schoolvlijt maken ook de
zelf bewerkte en geschreven opstellen uit. Over het alge-
meen worden deze oefeningen veel te weinig , vooral van
de meer gevorderden verlangd , zoodat ik met wezenlijk
genoegen onlangs uit een' uwer brieven vernam, dat
aan het gymnasium waar gij u bevindt, op des rectors
klasse , het maken van eigen opstellen geenszins verzuimd
wordt. Immers dat het eene voortreffelijke oefening van
den geest zijn moet, te beproeven om onze eigene
gedachten en denkbeelden neder te schrijven, volgt
reeds daaruit, dat zoo wel de vorm als de stof onzer