Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
durende de school- en akademiejarcn is blootgesteld,
en , ik beken het, ik werd niet weinig omtrent u be-
zorgd. Teen sloeg ik mijne oogen opwaarts naar den
helderen blaauwen hemel , mijn hart verhief zich tot
den goeden hemelschen Vader naar boven , en vurig bad
ik voor uw welzijn. — Slechts uw broeder Willem
was vrolijk en opgeruimd. » Niet waar , lieve vader ,"
zeide hij: »als ik 14 jaren oud ben, dan ga ik ook
met W^olter naar school, en ik beloof het u, ik zal
braaf oppassen en zeer veel leereu." Moge zijn edel
voornemen, tot onze vreugde, eens vervuld worden!
Hoe moedig gij ook, lieve Zoon, bij uw afscheid
van ons de wereld scheent te gemoet te treden , hoe
veel moeite gij u ook gaaft vrolijk en welgemoed te
zijn : zeker gingt gij toch met een beklemd hart van
ons. Gij moest immers ons vreedzaam dorpje , den
vrolijken kring uwer makkers, uwe ouders, broeders
eu zusters verlaten , die allen u zoo hartelijk liefheb-
ben. Wel is waar geloof ik, dat de gedachte: »ik ga
thans naar eene plaats , waar mij de schatten der we-
tenschappen met milde hand zullen worden aangebo-
den , waar ik mijnen smachtenden dorst naar kennis les-
schen kan ," u niet toeliet met bedaardheid over de ver-
andering na te denken, die er bij u plaats greep,
en dat zij het weemoedig gevoel, hetwelk bij het af-
scheid eens braven zoons van zijne ouders niet onopge-
wekt blijven kan, gedeeltelijk onderdrukte. Daaren-
boven waart gij , door de verwachting van hetgeen ge-