Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
147
der werk gemaakt werd dan thans. Ik raad u echter ,
om, indien uwe overige bezigheden zulks toelaten, ook
hieraan nog uwe krachten te beproeven.
Geringer is, naar mijn inzien, het nut, wanneer
de scholieren tot het maken van zoogenaamde imitatiën
gehouden zijn. Deze oefeningen bestaan namelijk hier-
in , dat men stukken uit de klassieke schrijvers, wat
vorm en periodenbouw betreft, gebruikt, om er een an-
deren zin aan te geven. Men neemt b. v. het be-
gin van het eerste boek van Cicero's werk de Of-
ficiis, om in denzelfden vorm, een klein opstel over
een of ander dergelijk onderwerp , zoo als over het nut
der geschiedenis , te vervaardigen. Deze verhandeling is
dan wat den vorm betreft ciceroniaansch , maar de zin
is geenszins den grooten latinist eigen. Immers , behal-
ve dat men slechts weinige plaatsen bij de oude schrij-
vers aantreft, die tot dergelijke imitatiën geschikt zijn ,
is het daarenboven nog veel moeijelijker aan deze
een' vreemden passenden zin op te dringen. Ieder ei-
genaardig denkbeeld vereischt ook een' eigenaardigen
vorm ; maar wil ik mijne gedachten in een' vreemden
vorm buigen, zoo kan het niet anders of onder enke-
le welgelukte plaatsen zullen eene menigte verdraaide en
onjuiste verbindingen van ideën gevonden worden en
het geheel zal van eene zekere stijfheid en stroefheid
niet vrij te pleiten zijn. Maar moeten dergelijke imi-
tatiën enkel en alleen daartoe dienen , om ons b. v. den
romeinschen stijl en taalvorm meereigen temaken, dan
10*