Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
146
kelijke weder te geven. Het uittreksel kan óf slechts de
woorden van den schrijver zeiven bevatten , óf uit zinnen
en perioden bestaan , die de scholier zelf gevormd heeft.
Beide manieren zijn eene voortreffelijke , het nadenken
hevorderende, en tevens eene doelmatige herhaling van
het gelezene ten doel hebbende, stijloefening. Ofschoon
op de meeste onzer scholen deze oefeningen niet in het
werk gesteld worden , moet ik u toch raden , om , indien
uwe onderwijzers op het maken van dergelijke uittrek-
sels gesteld zijn , gaarne en gewillig aan dit verlangen
te voldoen. Ik weet het bij eigene ondervinding, dat
ik mij den inhoud van een' gelezen auteur op geene
wijze beter en naauwkeuriger eigen kon maken, dan
door te beproeven , om een uittreksel uit denzelven te ver-
vaardigen. Gelijk het echter gewoonlijk het geval is ,
dat men zich onder het opschrijven tegelijk met den zin
van het gelezene , ook de woorden beter in het geheugen
prent, zoo werd het maken van zulke uittreksels ook voor
mij , vooral daar ik mij er op toelegde , zoo veel moge-
lijk de eigen woorden van den schrijver te behouden ,
een voortreffelijk middel om mijnen stijl te vormen en den-
zelven juistheid en rondheid te geven. Niet alleen wat
ik in het latijn las , was ik gewoon op zulk eene wijze
te bewerken, maar ik wendde deze methode ook bij het
aanleeren der nieuwere talen aan , en heb er in korten
tijd het groote nut van ondervonden. Uit het grieksch
beproefde ik zelden zulke uittreksels te maken, daar er
in mijnen tijd over het algemeen van deze taal min-