Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
145
brengen. Te vergeefs zal men pogen , zulke overzettin-
gen eenen klassieken tint te geven , het zal een bespot-
telijk keuken-latijn of grieksch worden , en ieder zal
zeggen, dat men dien moeijelijken arbeid liever had
moeten achterwege laten. Het vereischt eene uitgebreide
taalkennis , om in dit opzigt iets dragelijks te leveren;
er zijn verscheiden zulke nieuw latijnsche voortbreng-
selen in de nieuwe literatuur voorhanden , waaraan men
den hollandschen , dnitschen of ander vreemden oorsprong
maar al te duidelijk herkent, en welke volstrekt door hen ,
die nog niet genoeg ervaren zijn , niet gelezen moeten
worden. Want wat niet klassiek geschreven is, kan
ook niet tot vorming van een' klassieken stijl gobezigd
worden. Waag u derhalve niet aan dergelijke proe-
ven , of spaar ze ten minste voor lateren tijd ; ook
moet gij u volstrekt niet inbeelden , dat uw streven,
om de grieksche en latijnsche taal te leeren , vruchte-
loos gebleven is , omdat het overbrengen van zulke stukken
u niet gelukken wil. Er zijn buitendien plaatsen genoeg
in onze vaderlandsche schrijvers , welke zeer geschikt
zijn om in eene oude taal te worden overgebragt; laat
u slechts door uwen onderwijzer raden, en gij zult ook
hierin niet vérlegen behoeven te zijn.
Tot de stijloefeningea rekent men ook het maken van
uittreksels en van zoogenaamde im tatiën. Het doel der
eersten is , om de geheele , ter behandeling opgegevene ,
stof, volgens haren hoofdinhoud, hetzij meer uitvoerig ,
hetzij zoo kort mogelijk , in de taal van het oorspron-
10