Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
144
hoe somtijds de arme moedertaal in dezelven mishandeld
wordt; de kopij gelijkt het origineel dikwijls om er
van te beven, maar deze gelijkheid is geenszins uit-
lokkend , noch aangenaam , maar terugstoolend en stroef;
men leest wel is waar hollandsche woorden , maar in
vreemdsoortige wendingen en verdraaide woordschikkin-
gen , zoodat zelfs het verhevenste denkbeeld ons wei-
nig boeit. Hetzelfde zal plaats vinden , wanneer men in
zijne themata slechts de woorden overzet en zich te stipt
aan dezelve houdt, en niet door naauwkeurig op het
vreemde spraakgebruik te letten en hetzelve te toetsen ,
den zin zoo getrouw mogelijk in een vreemd gewaad
tracht over te brengen. Maak er derhalve geene zwa-
righeid in , om, wanneer gij reeds eenige oefening in
het maken van themata verkregen hebt, en het u geen
moeite meer kost de regelen der grammatica behoor-
lijk toe te passen , u niet meer slaafsch aan de woorden
te binden , maar zoek den zin op eene v/ijze uit te druk-
ken , welke , volgens uw gevoel en uwen smaak , meer
met de eigenaardigheden der vreemde taal overeenko-
men , dan eene bloot woordelijke vertaling. — Verder
zal het eene nuttelooze en de moeite niet beloonende
bezigheid zijn , wanneer men stukken uit nieuwe hol-
landsche schrijvers , welke geen en oud-klassieken geest
ademen , waarin zelfs over onderwerpen gehandeld wordt,
die den Romeinen en Grieken geheel vreemd waren en
die eene menigte nieuwgesmeede kunsttermen ter verkla-
ring vereischen , in eene der beide oude talen wil over-