Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
143
bij den aanvang van het thema-maken, tracht te werk
te gaan, hij met des teschoonere en prijzenswaardigere
gevolgen iu korten tijd zijn pogen zal bekroond zien.
Waar de traag en oppervlakkig werkende jonge-
ling , zelfs na jaren lange oefening, nog onzeker en
wankelend omdoolt, daar heeft de zorgvuldige en met
proevend nadenken handelende reeds lang een' zekeren
grondslag tot die naauwkeurigheid van uitdrukking ge-
legd , welke aan zijne geschriften voor geheel zijn leven
het kenmerk vau deugdelijkheid geven zal. Alzoo brengt
ook in dit opzigt de vlijt der jeugd zelfs nog in de
jaren der grijsheid de schoonste vruchten voort. —
Eer ik tot iets anders overga, houd ik het voor noodig,
u over het zoogenaamde thema-maken nog de volgende
opmerkingen mede te deelen. Dikwijls zal het u zeer
moeijelijk zijn, het opgegevene woordelijk in de vreem-
de taal over te brengen. Zulk een woordelijk vertalen
is slechts nuttig voor eerstbeginnenden en nog weinig
gevorderden; hoe grooter door de dagelijksche oefening de
omvang uwer taalkennis zal worden, des te meer zult
gij u dikwijls genoodzaakt vinden eene vrijere , met
den geest der taal, waarin gij wilt overzetten, meer
overeenkomende vertaling te beproeven. Want ofschoon
het door velen zeer geroemd wordt, wanneer in verta-
lingen , vooral van grieksche en latijnsche schrijvers,
het oorspronkelijke bijna woordelijk wordt teruggegeven ,
kan ik dit toch geenszins als zulk eene lofwaardige
eigenschap goedkeuren. Men behoeft slechts te zien,