Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
142
en voor haar vrije, zelfbewcrkte proeven in de aange-
leerde taal in de plaats te stellen ; zij hebben dan haar
doel bij ons bereikt, en zouden , langer voortgezet, slechts
nadeelig, niet heilzaam en voordeeiig op onze vorde-
ringen in de taal werken. Gij zult gelegenheid hebben
dit zelf te ondervinden, als gij in de hoogste klasse
van uw gymnasium gekomen zult zijn , waar , zoo als
ik met genoegen vernomen heb, te gelijk met de voor
lagere klassen zeer geschikte themata , zulke vrije en meer
zelfstandige proeven verlangd worden. Voordat gij echter
zoo ver gevorderd zijt , moet gij u met alle vlijt, met
alle inspanning van uwen geest op het eigenlijk thema-
maken toeleggen en bij de bewerking derzelve vooral op
naauwkeurigheid acht geven. Alwie bij het opzoeken
der onbekende woorden dadelijk met het eerste het beste,
dat het woordenboek opgeeft, tevreden is ; alwie bij de
keuze der woorden , bij het toepassen der regelen, niet
altijd opmerkzaam en vergelijkend te werk gaat ; alwie
het Lexicon en de Grammatica niet zoo lang te baat neemt,
en de enkele phrasen en volzinnen niet zoo lang keert en
wendt, tot zij volgens zijn gevoel den juisten vorm heb-
ben verkregen; alwie niet zorgvuldig op orthographie
en interpunctie let; alwie zich gewoonlijk slechts haast
om zijn werk af te krijgen, zonder te onderzoeken of het
goed en naauwkeurig is 5 van hem kan men niet zeg-
gen , dat bij in staat is een thema zóó te bewerken als
het bewerkt moet worden. Ik voed de overtuiging , dat
hoe zorgvuldiger en naauwkeuriger een scholier , dadelijk