Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
141
liollandsch-latijn en hollandscli-griekscli schrijven kan,
verscheidene onderwijzers heeft doen besluiten , om het
zoogenaamde thema-maken geheel te verwerpen , zoo kan
ik dit gevoelen evenwel niet goedkeuren, omdat ik
ter verkrijging van grammatikale juistheid , zonder wel-
ke elke verdere vordering in de taal niet denkbaar is ,
geen beter hulpmiddel dan juist dit thema-maken ken.
Daarenboven verschaffen zij op eene hoogere klas-
se dikwijls gelegenheid , om de krachten van den geest
meer vrij te doen werken. Want mogen ook al vele
scholieren zich bij het maken hunner themata niet bo-
ven het werktuigelijk toepassen der grammatikale vormen
en regelen leeren verhefTen , voor den schranderen wor-
den zij dikwijls de overgang tot vrije, zelfstandige
behandeling der aan te leeren taal en brengen dan natuur-
lijk de krachten der ziel op eene meer veelzijdige
wijze in beweging. Naarmate onze taalkennis in om-
vang en degelijkheid toeneemt, verkrijgt ook de oor-
deelskracht een ruimer veld , en de themata oefenen nu
niet alleen ons verstand , maar ook onzen smaak , ter-
wijl wij onder meerdere uitdrukkingen en spreekwij-
zen , die zich voor ons opdoen, niet alleen de juiste
en geschiktste , maar ook de schoonste trachten te kie-
zen. Zijn wij echter in deze oefeningen eenmaal tot
die hoogte geraakt, dat wij , bij eene vrije beweging
van de krachten van den geest, het hollandsch onder-
werp zonder moeite in een vreemd gewaad steken kun-
nen , dan zal het raadzaam zijn dezelve te laten varen