Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
140
zij nog de duidelijkste kenmerken , dat ik er alle mogelijke
zorg en moeite aan besteedde. — Maar hoe nuttig zulke
vertalingen nu ook zijn , hoe aangenaam zij bij eenige oe-
fening ools. worden , zoo moet tocb nimmer ander school-
werk er onder lijden. Volgens mijne ondervinding is het
voldoende, dat een studerend jongeling zijne kracht bij
voortduring aan het schriftelijk vertalen van een' griek-
schen en latijnschen schrijver beproeve , en hierbij , naar
mate van de meer verkregene kundigheden en oefening ,
eene behoorlijk opklimmende afwisseling in acht neme,
opdat de leerling voor en na met de verschillende soor-
ten van stijl en schrijfwijze bekend worde.
Eene andere zeer nuttige oefening voor de vlijt van
studerende jongelieden zijn de zoogenaamde themata of
andere stijloefeningen. Ook hierbij heeft, even als bij
het vertalen in de moedertaal , een aanhoudende strijd
met den vorm plaats , maar in eene omgekeerde en engere
rede. Want hier moeten de opgegevene denkbeelden
niet den ons meer gemeenzamen vorm der.moedertaal ,
maar dien eener vreemde aannemen , welke nog niet
genoegzaam in de ziel is ingeprent , en waarover wij
dus ook nog niet vrij en onbelemmerd heerschen kunnen.
Van daar zijn deze oefeningen in de laagste klassen slechts
te beschouwen als hulpmiddelen ter bevestiging der gram-
matikale regelen, en het vreemde gewaad, waarin de
gegeven stof gestoken wordt, kan de nederduitsche snede
niet loochenen. Ofschoon nu wel de waarheid , dat op
deze wijzede kweekeling , zelfs met den besten wil, slechts