Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
139
het schikke» hunner woorden , zoodanig , dat zij de hoofd-
(iguren , daar het meest op aan kwam , op den regten
grond , naar de juiste orde der gedachten wisten te plaat-
sen , welke dezelve in het helderste licht deden voorkomen.
Die kunst moeten wij hen trachten af te zien ; die woor-
denschikkingen in onze vertalingen en schriften trachten
na te bootsen, dit is het regte en onfeilbare middel,
om ons duidelijker en aangenamer uit te drukken: en
in der daad wij zullen bij de bewerking verbaasd staan ,
hoeveel wij ook in dit geval , met onze buigzame taal
kunnen verrigten " — Gedachtig derhalve aan het groo-
te nut, maar ook aan de moeijeiijkhedeu, om eene goede
vertaling te leveren , zal elk goed scholier zich bevlij-
tigen , om aan deze oefeningen dien trap van volmaakt-
heid te geven, welken hij in staat is te bereiken. Hij
zal er niet mede te vreden zijn , de opgegevene taak vlug-
tig en slordig in zijne moedertaal over te brengen ; hij
zal de zonder gepaste keuze en behoorlijk nadenken neer-
gekladde vertaling niet enkel als een hulpmiddel voor de
aanstaande repetitie van den schrijver beschouwen; veel-
eer zal hij zich beijveren zijnen arbeid het kenmerk van
een soort van kunststuk te geven , ten einde denzelven al-
dus waardig temaken , om als een gedenkteeken van zijne
jeugdige inspanning en naauwkeurigheid , ook voor latere
jaren bewaard te worden. Ik kan u nog heden verta-
lingen van de Oden van Horatius toonen , die ik op
school vervaardigd heb ; en blijven ze ook ver beneden
de voortreffelijkheid van het oorspronkelijke, toch dragen