Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
138
neer het ons gelukt den geest van een voortreffelijk boek
in vreemde viroorden over te brengen en als het ware er
in te kneden. Veie en menigvuldig zijn de vereischten
van zulk eene , den geest van het oorspronkelijke ade-
mende , vertaling ; hoor maar eens wat de scherpzinnige
en smaakvolle Lublink de Jonge er van zegt:
» Tot de vereischten eener goede vertaling , behoort voor-
al en noodzakelijk eene gegronde kennis der beide talen,
zoo wel van het oorspronkelijke als van die , waarin
men het overbrengt; en dat er inzonderheid veel oordeel
in den vertaler vereischt wordt , is uit onze voorgaande
aanmerkingen reeds gebleken. Maar behalve deze taal-
kennis en dit oordeel, behooren er ook een onvertraagde
ijver en onvermoeid geduld toe , om in dezen arbeid ge-
lukkig te slagen. Een goed vertaler moet zich door
geene moeijelijkheden laten afschrikken , zoo lang hij ge-
voelt dat er iets hapert aan de volmaakte duidelijkheid
en overbrenging der denkbeelden; hij moet zoo lang
met de zwarigheden, die hij in zijn Auteur ontmoet,
kampen en worstelen , tot dat hij in een klaren , ronden ,
gevulden volzin, volkomen over dezelve zegepraalt.
Eene gedurige beschaving , een aanhoudend overzien en
vergelijken is hier alleen in staat, om een werk van ee-
nigen omslag geheel meester te worden." Vervolgens
over het vertalen der oude klassieken sprekende, geeft hij
niet onduidelijk het nut te kennen, dat ook hierin
gelegen ligt, wanneer hij zegt: » Het is toch zeker , dat
de ouden over het algemeen groote meesters waren in