Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
uwe zeden te vormen ; maar de woorden , die minnende
ouders tot hunne kinderen spreken, behouden toch altijd
eene hun bijzonder eigeue kracht en prenten zich het
diepst in het vrome jeugdige gemoed. En zou het
ook in u niet blijken, hoe groot die kracht zij?
Welaan dan , mijn Zoon , als een geleigeest zal mijn
beschermend vaderwoord u op uwen weg, dien gij in-
geslagen zijt , vergezellen ; het zal uwen moed , zoo gij
wankelen moogt, schragen; het zal u, wanneer gij angstig
te moede wordt , troosten en opbeuren. Mogt het ook
dan luide en helder in uwe ziel weergalmen , als het ge-
woel en gedruisch der wereld hetzelve tracht te verdoo-
ven , en de stem der verleiding u te verlokken dreigt!
Sedert uw vertrek is het zeer eenzaam en stil in
ons huis toegegaan. Het oogeublik van afscheid had
ons met een droevig en weemoedig gevoel vervuld, en
zelfs heden kunnen wij ons nog niet best aan uw af-
zijn gewennen. Nadat wij u van de hoogte, waarop
wij u vaarwel zeiden, nog lang met onze blikken ge-
volgd waren, keerden wij treurig naar huis terug ;
uwe moeder en uwe zusters konden zich niet van tra-
nen onthouden, toen zij u daar zoo moedig zagen
voortwandelen , tot gij eindelijk achter een boschje ver-
dweent, en mij kon zelfs de heerlijke lente-morgen
niet, als naar gewoonte , in eene opgeruimde stemming
brengen. Ik herinnerde mij dien tijd, toen ik voor
het eerst de ouderlijke woning verliet; ik dacht aau
de menigvuldige gevaren , aan welke een jongeling ge-