Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
136
gij derhalve het maken van opgeschrevene vertalingen
uit de klassieke schrijvers, of het bewerken van themata
en andere stijloefeningen , hetzij in uwe moeder-, betzij
in eene vreemde taal, als tot de bijzondere , iu tegen-
overstelling der schoolvlijt behoorende bezigheden van den
scholier beschouwd hebt , dan zal aan uw verlangen
reeds heden ten deele door mij voldaan kunnen worden;
want de genoemde schooloefeningen , dié aan eiken stu-
derenden jongeling eene hoogst nuttige gelegenheid tot
het betoonen van vlijt en werkzaamheid verschaffen , zullen
het onderwerp van ons tegenwoordig onderhoud uitmaken.
Vooreerst dan over de schriftelijke vertalingen uit de
klassieke schrijvers. Ofschoon op elk gymnasium en
latijnsche school de latijnsche en grieksche taal en het
lezen der klassieke schrijvers een gewigtig , zoo niet het
gewigtigste voorwerp van het onderwijs is , schijnt men
toch niet overal de overtuiging te voeden , dat zulke
vertalingen van de opgegevene taak in de moedertaal ,
door alle scholieren te huis vervaardigd en in de klas-
se voorgelezen en door den onderwijzer , waar bet noo-
dig is , dadelijk mondeling verbeterd , tot de noodzake-
lijke en nuttige schoolbezigheden behooren. Zij worden,
wel is waar, op vele scholen door de onderwijzers op-
gegeven , en ook door eenige scholieren afgewerkt, maar
dikwijls wordt er toch niet die zorg aan besteed,
welke zij verdienen , nocb de noodige acht op ge-
slagen. Volgens mijn inzien , zijn zij niet alleen zeer
nuttige , maar ook zeer aangename schooloefeningen. Zij