Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
134
O, boe aangenaam zijn zulke bezigheden iu de stille
rust der vakantie, ais men zonder uiterlijken dwang ge-
heel naar zijn genoegen werken mag! Ook de laatste
weken voor de openbare examens moeten ons tot eene
vlijtige herlialing aansjjoren ; echter moet men niet alleen
datgene herhalen, waarvan men op het examen eenig
gebruik meent te kunnen maken , maar men moet al-
les nog eens weer doorloopen en vooral de punten,
waarin men zelf gevoelt zwak te zijn , op nieuw her-
halen en bestuderen. Vraagt gij nu eindelijk , op vvelk
uur van den dag men de dagelijksche herhalingen
houden moet, dan antwoord ik dat geen tijd mij hier-
toe geschikter schijnt, dan de stille avonduren. Wan-
neer uw vermoeid ligchaam u vermaant, om u ter rust
te Legeven , houd dan eerst rekenschap met uwen geest,
niet alleen wat de vordering uwer kennis betreft, maar
ook ten opzigte van uw zedelijk bestaan, — en wel u,
indien gij met u zelven tevreden moogt zijn. »Laat
de slaap ," zegt Pythagoras , «niet in uwe oogen komen ,
voordat gij elke handeling van dien dag naauwkeurig
overdacht hebt. Vraag u zelven af: waarin was ik he-
den nalatig? Wat heb ik verrigt? Welke van mijne
pligten heb ik onvervuld gelaten ? Begin op deze wijze
met de eerste daad van dien dag en ga ze allen tot de
laatste toe na , en bedroef u dan over het booze , doch ver-
heug u over het goede , dat gij gedaan hebt." — Vaarwel !