Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
131
meer ," zegt Herder, » dan de doode herhaling van woor-
den en letters." Maar er zijn toch bijzondere gevallen
waarin het voor den scholier noodzakelijk is, zich bij
de herhalingen stipt aan de woorden te binden. Alwie
bij voorbeeld de regelen der syntaxis , die hij vroeger
woordelijk van buiten geleerd heeft, herhalen wil , doet
het best naauwkeurig bij den tekst te blijven; eveneens
is bet raadzaam , om bij het leeren van bepalingen van het
een of ander begrip niet van de gegeven woorden af te wij-
ken , daar men anders ligt gevaar loopt de begrippen te ver-
warren en met elkander te verwisselen. Ook zijn het
dikwijls slechts namen en vormen , die men herhalen
moet, zoo als voor een groot gedeelte in de fabelkun-
de en vooral bij het leeren der declinatiën en conjugatië'n,
waarbij iedereen gemakkelijk inziet, dat alles op de-
zelfde wijze , als het eens in het geheugen is opgeno-
men , moet herhaald worden em geene letter van den
gegeven tekst mag worden afgeweken. Vervolgens is
het nuttig somtijds alleen het voornaamste en belangrijk-
ste te herhalen, en hiervan vooral datgene , wat ons
het moeijelijkst te onthouden valt. Hij , die alles , wat
over de geschiedenis behandeld en voorgedragen is , her-
halen wil, zal hiertoe misschien nog meer tijd noodig
hebben , dan er tot het voorbereiden voor de les en de
les zelve vereischt is geworden. Maar die daarentegen
slechts de hoofdzaken uitkiest, cn deze als oorzaken en
gevolgen, met inachtneming van bijzondere opmerkens-
waardige jaartallen en tijdsbepalingen , in zijnen geest
9*