Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
130
kan vertoonen. Ook is het goed, dat ieder, die zich
aan eene naauwkeurige herhaling laat gelegen liggen, zeer
spoedig het groote nut dezer schooloefening leere inzien ,
opdat hij hierdoor gedrongen wordt, zich met meer ijver
op het herhalen toe te leggen. Ik zeg dit, waar-
de Zoon , niet zonder bijzondere toespeling op uwe wij-
ze van studeren; immers heb ik dikwijls bemerkt, dat
gij niet dan na herbaalde vermaningen aan het repe-
teren te brengen waart. Ofschoon ik nu aan den eenen
kant uwen rusteloozen ijver om voorwaarts te komen
niet misken, zoo wensch ik toch aan den anderen
kant, dat gij , overtuigd van bet groote nut dat ook
bet terugzien op de afgelegde baan hebben kan , en dat
dit ons met meerdere zekerheid doet voorwaarts gaan ,
ook de herhalingen niet verzuimen zult. Welaan dan,
moed gevat! en even als die groote schilder der Oud-
heid pleegde te zeggen : nulla dies sine linea, ge-
wen gij u alzoo aan het stipt opvolgen van den regel -.nul-
la dies sine repetitione. Wat ik u nog over het
repeteren te zeggen heb , komt hierop neder : over het
algemeen herhale men niet zóó , dat men zich slaafsch aan
den voor zich liggenden tekst houde. Alwie zich ge-
wend beeft, om zijne taak met keuze en overleg af te
werken en zijne aandacht steeds gespannen te houden ,
dien zal bet niet moeijelijk vallen , de opgevatte denkbeel-
den levendig , en bet aangeleerde in eenen ongedwongen
vorm, vrij uit het geheugen en in behoorlijken zamen-
hang weder te geven. » Dit vormt en ontwikkelt veel