Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
128
jemraeren. Meermalen namelijk gebeurt het, dat scholie-
ren in den waan verkeeren van datgene, wat op het oogen-
blik zelf voorgedragen wordt, reeds genoegzaam begrepen te
hebben en volkomen te verstaan , en dat zij zich hierdoor
van eene aanhoudende aandacht laten terughouden. Tot de-
zen waan worden zij dan vooral verleid, wanneer het reeds
behandelde in de eene of andere wetenschap , of een reeds
verklaard stuk van eenigen klassieken schrijver herhaald
wordt; want dan meenen zij den tijd veel beter te kun-
nen besteden , en beproeven niet zelden zich gedurende
dat leeruur met geheel vreemdsoortige dingen bezig te
houden. Zij handelen echter in elk geval zeer verkeerd ,
en brengen aan de grondigheid hunner kennis veel nadeel
toe. Want gesteld al eens , dat zij door vorige vlijt een
onderwerp genoegzaam begrepen hadden , toch hebben
zij een afkeer van de, naar hun inzien zoo vervelende
en lastige herhaling , en verzuimen op deze wijze een
hoofdvereischte van elk studeren, want repetitio est ma-
ter studiorum. Maar nog veel verkeerder handelen
zij, die door vooroordeelen tegen den onderwijzer,
of zelfs door een zeker wantrouwen in zijne kundig-
heden en geschiktheid , worden teruggehouden om regt aan-
dachtig te zijn. Laten zoodanige jongelingen , die niet inzien
op welk een standpunt zij staan , die aldus hun pligt
miskennen en over dingen hun oordeel wagen te vellen ,
waarover zij in de meeste gevallen volstrekt niet oordee-
len kunnen , toch op hunne hoede zijn , dat zij zich zelve
niet eenmaal deerlijk bedrogen vinden , daar zij niet hun-